UZMAN VE PRATİSYEN DOKTORLARIN ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN NASA-TLX YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI


Abstract views: 120 / PDF downloads: 40

Authors

  • Samet Tosun Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  • İbrahim Yılmaz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10477459

Keywords:

Ergonomi, Zihinsel İş Yükü, NASA-TLX

Abstract

Zihinsel iş yükü, çalışanların yürüttükleri görevlerin gereksinimlerini karşılamanın maliyetini temsil eden bir kavramdır. Bu çalışma, 5 uzman ve 5 pratisyen doktorun zihinsel iş yüklerini değerlendirmeyi, uzman ve pratisyen doktorların iş yükleri farklarını belirlemeyi amaçlamıştır. Katılan doktorlara çevrimiçi anket uygulanmış, ankette elde edilen verilerin değerlendirilme sürecinde içerik analizi yapılmıştır. Bu çevrimiçi anket, Hart ve Staveland (1988) tarafından geliştirilen NASA-TLX Zihinsel İş Yükü Ölçeği'ne dayalı olarak hazırlanmıştır. Ölçüm yöntemi, fiziksel talep, zihinsel talep, performans, çaba, zamansal talep ve rahatsızlık seviyesi olmak üzere altı alt faktörden oluşmaktadır. Doktorların zihinsel iş yükü boyutları arasında en yüksek iş yükünün zihinsel talep ve çaba olduğu, çalışma sonucunda belirlenmiştir. Ayrıca pratisyen doktorların NASA-TLX iş yükü indeks toplamlarının ortalamasının 75,99 olduğu, uzman doktorların iş yükü indeks toplamlarının ortalamasının 66,66 olduğu tespit edilmiş, pratisyen doktorların zihinsel iş yükünün uzman doktorların iş yüküne göre yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tüm doktorların zihinsel iş yükü ortalaması 71,32 bulunmuş, 100’lük puan sistemi referans alındığında bu değerin doktorların yüksek derecede zihinsel iş yüküne maruz kaldığını gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

References

KAYNAKLAR

Cain, B. (2007). A review of the mental workload literature. Defence Research And Development Toronto (Canada).

Karadağ, M., & Cankul, İ. (2015a). Hekimlerde Zihinsel İş Yükü Değerlendirmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, (35), 361-370.

Gopher, D. ve Donchin, E. (1986). Workload: An examination of the concept. K.R. Boof, L. Kaufman ve J.P.Thomas (Ed.). Handbook Perception and Human Performance içinde (41/2-44). New York: Wiley.

Rubio Valdehita, S., López Núñez, M. I., López-Higes Sánchez, R., & Díaz Ramiro, E. M. (2017). Development of the CarMen-Q Questionnaire for mental workload assessment. Psicothema.

Altay, B., Gönener, D., & Demirkiran, C. (2010). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ve aile desteğinin etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 15(1), 10-16.

Callaghan, P., Tak‐Ying, S. A., & Wyatt, P. A. (2000). Factors related to stress and coping among Chinese nurses in Hong Kong. Journal of advanced nursing, 31(6), 1518-1527.

Tosun, S. & Yılmaz, İ. (2023). CARMEN-Q YÖNTEMİ İLE UZMAN VE PRATİSYEN HEKİMLERİN ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE FARKLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ergonomi, 6 (2), 132-144. DOI: 10.33439/ergonomi.1272038

Emeç, Ş., & Akkaya, G. (2018). Sağlik Sektöründe Zihinsel Iş Yükü Değerlendirmesi Ve Bir Uygulama. Ergonomi, 1(3), 156-162.

Akca, M., Yavuz, M., & Küçükoğlu, M. T. (2020). Zihinsel iş yükünün ölçümü: CarMen-Q ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 15(60), 675-691.

Gürcoşkun, F. (2019). Hava trafik kontrolörlerinde zihinsel iş yükünün havacılık operasyonlarına etkisi (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Byers, J.C., Bittner Jr., A.C., Hill, S.G., (1989), Traditional and raw task load index (TLX) correlations: are paired comparisons necessary? Advances in Industrial Ergonomics and Safety. Taylor and Francis, Philadelphia, 481-485.

Mouzé-Amady, M., Raufaste, E., Prade, H., & Meyer, J. P. (2013). Fuzzy-TLX: using fuzzy integrals for evaluating human mental workload with NASA-Task Load indeX in laboratory and field studies. Ergonomics, 56(5), 752-763.

Özcan, B. & Yeğin, E. (2020). LASTİK SEKTÖRÜNDE OWAS VE NASA-TLX YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FİZİKSEL VE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ ÖLÇÜMÜ . Ergonomi , 3 (1) , 1-9 .

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Tosun, S., & Yılmaz, İbrahim. (2023). UZMAN VE PRATİSYEN DOKTORLARIN ZİHİNSEL İŞ YÜKLERİNİN NASA-TLX YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. ARCENG (INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND ENGINEERING) ISSN: 2822-6895, 3(2), 87–92. https://doi.org/10.5281/zenodo.10477459